021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Poziv na intervju

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Sutivan, objavljenog na web stranicama Općine Sutivan i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01. veljače 2019. godine, objavljujePOZIV...