021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Sutivan, objavljenog na web stranicama Općine Sutivan i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01. veljače 2019. godine, objavljuje

POZIV NA INTERVJU

  1. U provedenom postupku utvrđeno je da na intervju mogu pristupiti 2 (dva) kandidata koja će biti pozvana telefonskim putem ili putem elektroničke pošte sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
  1. Intervju za kandidate iz točke I. ovog Poziva koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva održati će se dana 22. veljače 2019. godine (petak) u 13,00 sati u službenim prostorijama Općine Sutivan, Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1.
  • Ukoliko kandidat ne pristupi na intervju do 13,00 sati, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni poziv.
  1. Ovaj Javni poziv objavljuje se na službenoj web stranici Općine Sutivan sutivan.hr i oglasnoj ploči Općine Sutivan uz pridržavanje propisa o zaštiti osobnih podataka. 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

 

Poziv na intervju