021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Restauriran oslikan strop u crkvi Uznesenja Marijina

Restauriran oslikan strop u crkvi Uznesenja Marijina

 RESTAURACIJA OSLIKANOG STROPA IZ GLAVNOG BRODA  CRKVE UZNESENJA MARIJINA U SUTIVANU.U  proljeće 2018 godine izvršena zamjena krovišta župne  Crkve ,kojom prilikom je promjenjenjena kompletna  drvena konstrukcija krovišta  broda i apside crkve  a pokrov  je izveden ...