021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

 

RESTAURACIJA OSLIKANOG STROPA IZ GLAVNOG BRODA  CRKVE UZNESENJA MARIJINA U SUTIVANU.

U  proljeće 2018 godine izvršena zamjena krovišta župne  Crkve ,kojom prilikom je promjenjenjena kompletna  drvena konstrukcija krovišta  broda i apside crkve  a pokrov  je izveden  crijepom  kanalicom  u količini od 12000 crijepova. Ovom prigodom na crkvi su ugrađeni oluci vodoravni i okomiti u dužini od 120 m,sve radove  na zadovoljstvo naručitelja ,nadzora i konzervatora izvela je domaća tvrtka LIVEL u vlasnosti Bogdana Pelagića sa svojim kooperantima. Navedeni radovi stvorili su uvjete da se pristupi sanaciji i restauraciji oslikanog stropa crkve  koji je bio ispucan  oštečen vlagom,izložen trešnji zbog pogrešno izvedene drvene nosive konstrukcije krovišta. Početkom svibnja 2019 god.postavljena je skela u brodu crkve na način da se nesmetano može odvijati liturgija  uz istovremeno  izvođenje konzervartorski radova na plafonu. Potrebiti radovi  su ugovoreni  sa konzervartorskom tvrtkom PEPI  u vlasnosti restauratora- konzervatora  Giuseppea  i Zrinke SAVA  iz Splita, uz  prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Splitu. Radovi su započeti pranjem i čiščenjem cijelog plafona a zatim je usljedilo proširenje pukotina njihovo ispuhivanje i sanacija   u dužini od cca. 250 metra ,djelovi stropne žbuke koji su se dijelom odvojili od štuketa   učvršćeni su sa cca. 900 trnova u epoksidnom ljepilu na  više lokacija. Nakon navedene pripreme usljedio je   rad na retušu  oslika cijele površine plafona uključujući i četiri medaljona evanđelista Marka,Mateja, Ivana i Luke kao i središnjeg medaljona iz kojeg visi glavni  luster. Ovom prigodom obojani  su zidovi glavnog broda crkve u površini od cca 400 metara kvadratni uz prethodnu sanaciju cijele površine , 12 križeva posvete crkve na zidovima pozlačeni su zlatnim listićima 24 karatnog zlata.

Nakon četiri mjeseca  radovi su završeni početkom  kolovoza  kada je skinuta skela , zatim se prišlo temeljitom čišćenju crkve.     Troškovi izvedenih radova isplačeni  su   sredstvima iz donacija Općine  Sutivan, gospođe Helene Ramsbacher/vlasnice hotela Lemongarden/ i sredstvima Crkve.

Radovi na uređenju apside  biti će nastavljeni ove godine u  listopadu.

Roko Zuanić