021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Kandidacijske liste kandidature i zbirne liste

Objava pravovaljanih kandidacijskih lista/kandidatura izvršena je  30. travnja 2021. godine u 11:00 sati,  te od toga trenutka počinje teći rok od 48 sati za podnošenje prigovora. Zbirna lista načelnik Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista Općinsko vijeće...