021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Održana radionica o štetnim organizmima masline

Održana radionica o štetnim organizmima masline

Radionica o štetnim organizmima masline s naglaskom na crnu štitastu uš i trnovitog štitastog moljca je održana u sportskoj dvorani „Sokolana“ u srijedu, 29.03.2023. s početkom u 17:00 h.Na radionici su predavanja održali stručnjaci HAPIH – Centra za zaštitu bilja:...