021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Revitalizacija Doma kulture

Revitalizacija Doma kulture

Općina Sutivan pokrenula je projekt Revitalizacije objekta Doma kulture Sutivan.Projekt uključuje zamjenu dotrajalih prozora i škura na prvoj etaži objekta gdje su smještene prostorije Područne škole Sutivan i Dječjeg vrtića Sutivan. Drveni dotrajali prozori...