021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan pokrenula je projekt Revitalizacije objekta Doma kulture Sutivan.

Projekt uključuje zamjenu dotrajalih prozora i škura na prvoj etaži objekta gdje su smještene prostorije Područne škole Sutivan i Dječjeg vrtića Sutivan. Drveni dotrajali prozori zamijenjeni su s energetski prihvatljivim PVC prozorima. Vizura objekta neće biti narušena jer će se vanjska drvena stolarija zamijeniti novim drvenim škurama.

Vrijednost projekta iznosi 67.725,50kn, a trošak je u potpunosti snosila Osnovna škola Supetar temeljem natječaja SD Županije.

Općina Sutivan, kao partner projekta, vršit će demontažu starih zatvora i odlaganje istih te izradu novih kamenih klupica.  Također, preuzet ćemo godišnje održavanje drvenih škura. Zahvaljujemo se ravnateljici Osnovne škole Supetar, gđa.Dubravki Menjak, što je uložila svoj trud i vrijeme u projekt od zajedničkog interesa.

Kako je plan da se Dječji vrtić u rujnu 2021.g. preseli u novi objekt, Općina Sutivan pokrenula je i izradu nove projektne dokumentacije u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i prenamjene prostorija prve etaže Doma kulture u nove suvremene prostore Područne škole Sutivan. Plan je da se Područna škola proširi na prostore sadašnjeg Dječjeg vrtića. Tim projektom omogućilo bi se ukidanje popodnevne smjene, odnosno sva četiri odjeljenja redovne nastave bila bi u jutarnjoj smjeni.