021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Dana 15.03.2022.g. Općina Sutivan raspisala je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu robe

GRAĐENJE I OPREMANJE JAVNE ZELENE POVRŠINE – PARK „TATINJA“

Evidencijski broj nabave: Jed.nab 3/2022

Predmetna nabava sufinancira se iz tipa Operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

Poziv je objavljen na sljedećoj poveznici: https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx pod brojem – ID poziv: 22203

Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do 31.03.2022. do 12h

PONUDA SE DOSTAVLJA / UČITAVA ISKLJUČIVO PUTEM APLIKACIJE AGRONET-a u elektroničkom obliku, na „PORTALU PONUDA“ Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedećem linku: https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

Korisni linkovi:

Uputa za korisnike Portala ponuda

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/03/Uputa-za-korisnike-Portala-ponuda.pdf

Uputa za prikupljanje ponuda

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/02/Uputa-za-prikupljanje-ponuda-6.pdf