021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

          

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 KLASA:372-01/22-01/0002

URBROJ:2181-51-03/1-22-0005

Sutivan, 12. prosinca 2022. godine

O B A V I J E S T

o otvaranju ponuda za zakup poslovnog prostora na Rivi

 Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji koji su dostavili prijavu na Natječaj za zakup poslovnog prostora na kat.čest.zgr. 359/1 k.o. Sutivan, na adresi: Sutivan, Obala Kralja Tomislava 18, ukupne površine 27,25 m2, objavljen u dnevnom listu „24 sata“ dana 26. studenoga 2022. godine, da će se otvaranje ponuda održati dana 14. prosinca 2022. godine (srijeda) s početkom u 12,00 h, u prostorijama Općine Sutivan.

Obavijest o otvaranju ponuda