021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

OBAVIJEST

Javno otvaranje ponuda u postupku objavljenog javnog natječaja za prodaju aluminijske montažne hale (šatora) će se održati dana  19. travnja. 2024. (petak) s početkom u 10.00 h u prostorijama zgrade Općine Sutivan na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 1.

U Sutivanu, dana 15. travnja 2024. godine