021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17) i Odluke o grobljima u Općini Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 8/03), Općina Sutivan raspisuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za kupnju grobnica na mjesnom groblju u Sutivanu                                                                                           

Općina Sutivan obavještava sve zainteresirane osobe da se u 2021. godini planira izgradnja grobnica na mjesnom groblju Sv. Roko u Sutivanu te ovim putem poziva sve zainteresirane osobe da iskažu svoj interes za kupnju grobnica.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta-grobnice u fazi završenih betonskih radova bez nadgrobne ploče iznosi:

Mala grobnica (3 police)……………………………………………………25.000,00 kn

Iskaz interesa obavlja se  na način da se popuni Obrazac zahtjeva koji   je dostupan na službenim web stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti najkasnije do 31. ožujka 2021. godine na jedan od sljedećih načina:

  • na e-mail adresu: radmilovic@gmail.com
  • preporučeno na adresu: Općina Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan,
  • osobnom dostavom na protokol Općine Sutivan.                                                           

 

 

 

 

                                                                           Općinski načelnik                                         

                                                                                                            Ranko Blažević