021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Uručena diploma za izniman doprinos u području izvršenja proračuna

Uručena diploma za izniman doprinos u području izvršenja proračuna

Nova potvrda dobrog rada Općine Sutivan; načelniku Općine Sutivan, Ranku Blaževiću je uručena diploma od strane uglednog portala nacelnik.hr za izniman doprinos u području izvršenja proračuna.Podsjetimo se, prema analizi “Podaci o konsolidiranim proračunima jedinica...