021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan je pokrenula otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova:

REKONSTRUKCIJA DIJELA ZGRADE OPĆINSKOG DOMA

Evidencijski broj nabave:  1/2021 MV

CPV-oznaka predmeta nabave: 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji

 

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 03.11.2021. u EOJN RH pod brojem: 2021/S 0F2-0040390 s datumom objave 04.11.2021.

Krajnji rok za dostavu ponude je 25.11.2021. 12:00

Detalje o objavi možete vidjeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5630587