021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
3D šetnica u Sutivanu

3D šetnica u Sutivanu

SUTIVAN PREDSTAVLJA SVOJE ATRAKCIJE GOSTIMA NA 3D SLIKAMA Općina Sutivan na svojoj je najljepšoj šetnici kroz perivoj palmi postavila tri 3D slike velikog formata autora Filipa Mrvelja, najpoznatijeg crtača 3D slika iz Hrvatske. Na oko 50m2 prikazana je antička...
Na istočnoj šetnici posađeni tamarisi

Na istočnoj šetnici posađeni tamarisi

Na šetnici od Mlina do Grgine luke koja je rekonstruirana radi novog sustava kanalizacije, u kamenim jerulama duž šetnice posađeni su mlada stabla tamarisa. Za nekoliko godina šetnica bi trebala poprimiti izgled sličan nekadašnjem, kada tamarisi razviju svoje krošnje....