021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na šetnici od Mlina do Grgine luke koja je rekonstruirana radi novog sustava kanalizacije, u kamenim jerulama duž šetnice posađeni su mlada stabla tamarisa. Za nekoliko godina šetnica bi trebala poprimiti izgled sličan nekadašnjem, kada tamarisi razviju svoje krošnje. U tom smjeru dolazi se makadamskom cestom do Miraca tako da je ta dionica Stivanskog “lungo mare-a” vrlo popularna za rekreacijsko trčanje, šetanje i bicikliranje a na njoj se nalazi i jedina “pseća” plaža u Sutivanu.