021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Projekt „SUTIVAN – prijateljima vrata otvorena“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove web podstranice isključiva je odgovornost Općine Sutivan.

Projekt „SUTIVAN – Prijateljima vrata otvorena“

 

Osnovne informacije o projektuSUTIVAN – Prijateljima vrata otvorena“:

Naziv projekta:  Sutivan – Prijateljima vrata otvorena

Broj ugovora: KK.06.1.1.01.0023

Nositelj projekta: Općina Sutivan

Trajanje provedbe projekta: 21.11.2016.-21.9.2018.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.030.500,00 kn

Sufinanciranje iz bespovratnih sredstava: 2.428.587,50 kn

Sufinanciranje vlastitim sredstvima prijavitelja: 601.912,50 kn

 

O projektu:

Realizacija ovog projekta ima pozitivne dugoročne rezultate, kako na ciljane skupine, tako i na širu društvenu zajednicu. Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu povijesno kulturnih dobara u Sutivanu. Građevine koje će biti rekonstruirane i unaprijeđene ostaju trajno revitalizirane, ne samo za vrijeme trajanja projekta, već dugoročno. Ovdje je posebno bitno istaknuti revitalizaciju Kavanjinovih dvora koji će sa svim popratim sadržajem postati svojevrsni centar mjesta. Posjetitelji kulturnih dobara Općine Sutivan moći će uživati u vraćanju života u Kavanjinove dvore kao i okolnog popratnog sadržaja  i objekata sa novim multimedijalnim i atraktivnim sadržajima. Osim samih dvora, planira se obnoviti Staru uljaru i kino, park Kavanjinovih dvora, Općinski dom te Turistički info centar (Brač plastika). Sve navedeno nastavlja funkcionirati i doprinositi kulturi i prepoznatljivosti mjesta nakon završetka trajanja projekta. Uz sve gore spomenuto predviđeno je inteziviranje suradnje s brojnim kulturnim društvima, institucijama, turističkim i obrazovnim institucijama. Suradnja predviđena s obrazovnim institucijama jamči povećanje interesa učinaka i studenata za umjetnošću općenito. Realizacijom integriranog programa „Sutivan – Prijateljima vrata otvorena“ planira se valorizirati, unaprijediti i promovirati bogata lokalna kulturna baština, koja je sada zapuštena i disfukcionalna, s ciljem otvaranja radnih mjesta u kulturi i turizmu i generiranja većeg interesa inozemnih i domaćih posjetitelja, a čime se direktno utječe na unapređenje kvalitete kulture, razvoj turizma, edukacije i poboljšanje razine svakodnevnog života stanovnika Brača i Hrvatske u cijelosti.

 

Elementi projekta:

Projekt SUTIVAN – Prijateljima vrata otvorena se provodi kroz sljedeće glavne elemente:

 1. Razvoj nedostajuće Studijske dokumentacije
 • Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 • Plan upravljanja kulturnom baštinom Općine Sutivan
 • Idejno rješenje za Sustav praćenja posjetitelja
 1. Razvoj nedostajuće projektne dokumentacije
 • U sklopu ovog elementa bit će razvijena cjelokupna projektno-tehnička dokumentacija za integrirani program „SUTIVAN – Prijateljima vrata otvorena“ (KK.06.1.1.01.0023)
 1. Promidžba i vidljivost
 • Izrada komunikacijske strategije integriranog programa SUTIVAN – Prijateljima vrata otvorena
 1. Upravljanje projektom i administracija
 • Priprema projektne dokumentacije i provođenje svih planiranih postupaka javne nabave

 

Ciljevi projekta:

Cilj projekta „SUTIVAN – Prijateljima vrata otvorena“ je, kroz izradu projektne dokumentacije, revitalizirati i valorizirati kulturnu baštinu Općine Sutivan kako kulturnim tako i popratnim sadržajima u svrhu  poboljšanja turističke ponude i kvalitete života općenito.

Specifični cilj projekta je razvoj projektne dokumentacije za rekonstrukciju i revitalizaciju kulturne baštine na četiri lokaliteta:

 • Kavanjinovi dvori
 • Stara uljara i kino
 • Park Kavanjinovih dvora
 • Općinski dom
 • Turistički info centar (Brač plastika)

Specifični cilj programa je integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti obnoviti kulturnu baštinu, osigurati unapređenje upravljanja kulturnom baštinom, te doprinijeti razvoju turističke destinacije čineći Sutivan prepoznatljivim kulturno-turističkim srednjodalmatinskim odredištem. Temeljna ciljna skupina projekta su posjetitelji kulturnih dobara Općine Sutivan koji će moći uživati u vraćanju života u Kavanjinove dvore kao i okolnog popratnog sadržaja i objekata sa novim multimedijalnim, atraktivnim sadržajima. Ciljna skupina su i zaposleni na području Općine Sutivan, ponajviše u segmentima turizma, kulture i tradicionalne proizvodnje koja će svoje proizvode prezentirati i prodavati na lokalnom području. Ukupno, fokus projekta usmjeren je i na poduzetnike, odnosno privatna domaćinstva koja nude, ili će nuditi smještaj. Ciljna skupina su i razne kulturne udruge koje promiču očuvanje tradicije i baštine ovog kraja. Revitalizacijom i modernizacijom kulturno-povijesnih lokaliteta njihovo djelovanje dobiva dodatno na važnosti i postaje zamašnjak daljnje kulturne promocije kraja i Općine.

 

Kontakt podaci:

Općina Sutivan

OIB: 14934088349

Trg dr. Franje Tuđmana 1

Broj telefona: +385 21 717 508

Broj telefaksa: +385 21 717 509

Internetska adresa: https://www.sutivan.hr

 

Osoba za kontakt:

Petar Anibalović, voditelj komunalnih poslova

Broj telefona:  +385 21 717 508

Broj telefaksa:  +385 21 717 509

e-mail:  panibalovic@gmail.com

 

 

EU poveznice:

 • Europski strukturni i investicijski fondovi:

www.strukturnifondovi.hr

 • Operativni program konkurentnost i kohezija:

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779