021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan donirala je Domu za starije i nemoćne osobe u Supetru „Domus vitae“ analizator CRP-a. Tom gestom Općina Sutivan se željela zahvaliti Klaudiji Basar, ravnateljici Doma, što je nesebično odvajala svoje vrijeme, te se na svaki naš poziv odazivala, te besplatno (na COVID19) testirala mještane Sutivana. Iako je Općina Sutivan kupila znatnu količinu brzih testova, korištenje istih mogu obavljati samo stručni djelatnici, a to za naše potrebe obavlja Klaudija (viša med.sestra ) i dr.Milan Glavaški.

Klaudija je, kao izuzetni medicinski djelatnik, na svaki naš poziv, u svako doba dana, dolazila i radila testiranje. Svoju uslugu nikad nije naplatila. Njena požrtvovnost je utjecala na smanjenje širenja Covida19 u Sutivanu, jer pravovremeno izdvajanje zaraženih, u trenucima pandemije, je izuzetno važna.

Donirani aparat, Analizator CRP-a, analizira uzorak kapilarne krvi iz jagodice prsta. Za jedno testiranje treba oko 2 minute. Donirani aparat je najbrži uređaj na tržištu koji pomaže u razlučivanju bakterijske od virusne infekcije. Uređaj će se prvenstveno koristiti za potrebe starijih i nemoćnih štićenika doma, te za bolesnike na stacionaru (bez naknade).