021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Stivanska Kronika br. 5

Stivanska Kronika br. 5

Dragi mještanke i mještani Sutivana, poštovani prijatelji Sutivana,Kao što već znate, „Stivanska kronika“ u pravilu izlazi svake četiri godine, stoga je došao na red i na ovu, za nas posebnu, jubilarnu, petu Kroniku Sutivana. Svaka Kronika je bila posebna i...