021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Odluka o porezima

Prijedlog Odluke o porezima Općine Sutivan Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju o prijedlogu Odluke o porezima Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o porezima Općine Sutivan Izvješće o provedenom savjetovanju...

Odluka o visini poreznih stopa

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Nacrt prijedloga Odluke o o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Obrazloženje uz...