021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

PROJEKT: Razgraničenje pomorskog dobra

Temeljem provedene jednostavne nabave, Općina Sutivan je s tvrtkom GEOKARTA d.o.o.  iz Splita ugovorila geodetske radove za potrebe projekta „Razgraničenje pomorskog dobra faza 2“. Razgraničenje pomorskog dobra faza 2 odnosi se na sljedeći obuhvat:  Duboka ...