021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Sutivan Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Nacrta prijedloga Odluke o o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine...

Odluka o visini poreznih stopa

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Nacrt prijedloga Odluke o o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Obrazloženje uz...