021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Radovi na infrastrukturi

Radovi na infrastrukturi

Radovi na infrastrukturnim zahvatima teku po rasporedu:Asfaltirana je ulica Krtina, to jest njen dio od državne ceste D114 do objekta za iznajmljivanje u vlasništvu gospodina Juraja Mihaljevića koji je financijskom donacijom omogućio postavljanje asfaltne podloge na...