021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Detalji nove mreže besplatnog interneta

Detalji nove mreže besplatnog interneta

Nastavno na aplicirani projekt WiFi4EU kojim je Općina Sutivan dobila sredstva za izgradnju mreže besplatnog interneta donosimo Vam pregled odrađenog posla:U lipnju 2019. godine je započeo testni period besplatnog interneta koji je bio dostupan na šetnici (ulica...