021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

 

DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN

 

PROJEKT JE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 7.4./Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, Dječji vrtić Sutivan

 

Ovim projektom omogućava se upis ukupno 52 djece u program ranog i predškolskog odgoja na području općine Sutivan. Vrtić ima jednu jasličku te dvije mješovite grupe (3-7 god)

Cilj projekta je dugoročno povećanje standarda i kvalitete života djece i roditelja s područja općine Sutivan proširenjem prostornih kapaciteta i drugih elemenata programa ranog i predškolskog odgoja.

 

PODACI O PROSTORU:

Adresa  vrtića: HRVATSKIH BRANITELJA 4 , 21403 SUTIVAN

Površina unutarnjeg prostora: 

647,24 m2 ukupna neto površina objekta – zatvoreni dio građevine

Površina vanjskog prostora:

1.443,03 m2 Ukupna neto površina-otvoreni dio građevine u funkciji vrtića

1.165,38 m2 Ukupna neto površina uređenja terena kao javne površine

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

 

UKUPAN IZNOS PROJEKTA

17.791.207,45 kn

IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA

10.712.807,45 kn

IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA EU

6.016.640,00 kn

IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

1.061.760,00 kn