021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

 

KLASA:112-01/19-01/0007

URBROJ: 2104/08-03/1-19-0007

Sutivan, 23. svibnja 2019. godine

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan na radno mjesto „Prometni redar“, na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18), objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

I.Pravo pristupa na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  imaju kandidati koji su dostavili pravovremene i potpune prijave na Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan na radno mjesto „Prometni redar“  te koji udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima Natječaja.

  1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana 29. svibnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati, u prostorijama  Općine Sutivan, Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1.

Kandidati su dužni predočiti odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica ).

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

III. Obavijest i upute o načinu provjere prethodne znanje i sposobnosti kandidatima  prijavljenima na Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Sutivan dostupne su na web stranicama Općine Sutivan.

  1. Sukladno članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 ), intervju će se provesti isti dan nakon provedenog pisanog testiranja samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.
  2. Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr i na oglasnoj ploči Općine Sutivan.
  3. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će biti osobno pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama na Oglas.

.

Predsjednik

Povjerenstva za provedbu Natječaja

Petar Anibalović, v.r.