021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

O B A V I J E S T

 ZA SVE UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE U SUTIVANU  1. DO 4. RAZREDA

   Općinsko vijeće Općine Sutivan na 28. sjednici održanoj 20. koloovoza 2016. godine, donijelo je    j e d n o g l a s n o

      O D L U K U

o odobravanju sredstava za kupovinu udžbenika za učenike u Sutivanu od 1.do 4. razreda  Osnovne škole Supetar Ispostava Sutivan

Svim učenicima  od 1. do 4. razreda (ukljičivo i četvrti razred) Osnovne škole Supetar, Ispostava Sutivan isplatit će se novčana sredstva za kupovinu udžbenika, na način da će se isplaćivati učeniku, odnosno roditeljuiznos potreban za kupnju kompleta za odnosni razred I to:

 Za učenike u prvom razredu iznos od                    723,00   kn

Za učenike u drugom razredu iznos od                  644,00   kn

Za učenike u trećem razredu iznos od –                 639,00   kn

Za učenike u četvrtom razredu  iznos od               892,00   kn.

 

Općina će od učiteljica dobiti popis učenika upisanih u određeni razred na temelju kojih će se isplaćivati dodjeljeni iznos.

 SREDSTVA ĆE SE DIJELITI U OPĆINI SUTIVAN DANA 25. KOLOVOZA 2016. GODINE

ŽELIMO SVIM UČENICIMA USPJEŠNU ŠKOLSKU GODINU!

OPĆINA SUTIVAN