021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan je pokrenula otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za „NABAVA TERETNOG VOZILA KIPER B KATEGORIJA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA“ ,  evidencijski broj nabave: 2/2019 MV

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 11.ožujka 2019. godine u EOJN RH pod brojem: 2019/S 0F2-0008808 s datumom objave 12.ožujka 2019. Godine.

Krajnji rok za dostavu ponude je 4.travnja 2019.g. do 11:00 sati.

Link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2574980