021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan je pokrenula otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova: REGULACIJA DONJEG TOKA BUJICE SUTIVAN (1.faza),  Radovi na izgradnji oborinske odvodnje uz sanaciju dijela sustava javne vodoopskrbe i fekalne odvodnje, Evidencijski broj nabave:  1/2019 MV

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 10. travnja 2019. godine u EOJN RH pod brojem: 2019/S 0F2-0014530 s datumom objave 11. travnja 2019. godine.

Krajnji rok za dostavu ponude je 2. svibnja 2019.g. do 11:00 sati.

Detalje o objavi možete vidjeti na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2680027