021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Obavijest za javnost u mjestu Sutivan

Poštovani mještani i ostali korisnici usluga T-coma na području Općine Sutivan,

Općina Sutivan primorana je da na  ovaj je način  upozna javnost, sve mještane i korisnike usluga T-com-a na području Općine Sutivan o slijedećim činjenicama:

Općina Sutivan imala je zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora sa T-com za prostor u svojoj zgradi – Općinski dom na Trgu dr.Franje Tuđmana 1,  do 01. lipnja 2016. godine.

U 2015. Godini Općina je obavijestila T-com da po isteku ugovora o zakupu poslovnog prostora neće zaključiti ugovor pod istim uvjetima već da se cijena zakupa koja je bila izuzetno niska mora promijeniti.

Drugo, T-com već dugi niz godina koristi besplatno javne površine za svoju mrežu i sada kada je obveza plaćanja regulirana zakonom dao je besramni prijedlog  za zaključenje ugovora o korištenju javne površine za telekomunikacijsku mrežu, a po zakonu se to moglo naplaćivati već odavno prije, međutim to se očito dobro skrivalo, a sada kad su Jedinice lokalne samouprave pokrenule akciju naplate, T – com uzima najbolje odvjetnike kako bi izbjegao plaćanje istoga.

Općina je bila spremna na pregovore sa T-com ali kao ravnopravni partner, a ne netko koga će se ucjenjivati.

T-com sada drži centalu u prostoru za koji nema zaključen ugovor o zakupu, a nije se pobrinuo niti za preseljenje u neki drugi prostor, očekujući da će Općina biti primorana na ustupak. Općina je stoga onemogućila pristup u svoj prostor gdje se nalazi centrala, očekujući da će sa drugom stranom postići povoljan dogovor za obje strane.

Osoba zadužena za pregovore sa Općinom izbjegava kontakte pa je Općina Sutivan primorana da sve zainteresirane obavijesti da se radi o gospodinu Tomislavu Đelaliji, kojega možete dobiti na mobitel: +385 98 473 947.

Žalostan je način na koji se T-com odnosi prema svojim korisnicima, kad trebate pričati sa nekom odgovornom osobom onda Vas upućuju na besplatan broj telefona 0800 9000, gdje se jave ljudi koji samo rade svoj posao i daju obavijesti, a kad ih se pita da Vas spoje sa nekim nadležnima za razgovor, nema povratne informacije.

Općina se nada da će ova Obavijest polučiti rezultate i da će T-com naći načina da zajedno sa Općinom razriješi nastalu situaciju, za dobrobit svih korisnika na području Općine Sutivan, kako bi mogli nesmetano koristiti sve vezane usluge.