021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KOMUNALNO REDARSTVO

 

OBAVIJEST 

Općina Sutivan će dana 01.02.2024. godine započeti sa radovima na uređenju makadamskog parkinga u Ulici hrvatskih branitelja. Sukladno tome, mole se vlasnici ostavljenih vozila i plovila da iste uklone sa javne površine, kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje radova. S obzirom da se veliki dio ostavljenih vozila i plovila ne koristi u prometu, tehnički su neispravna ili jednostavno napuštena, ukoliko ih sami ne uklonite, biti ćemo primorani reagirati i ukloniti ih putem treće osobe na teret vlasnika, sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Sutivan koja glasi:

Člankom 71. stavkom 1. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 8/19 ) propisano je da će komunalni redar rješenjem vlasniku naložiti uklanjanje vozila koja se ne koriste u prometu, tehnički neispravnih vozila, oštećenih vozila, priključnih vozila, plovnih objekata i olupina plovnih objekata, a koja se nalaze na javnim površinama.

Ukoliko izvršenik u roku utvrđenom točkom 1. izreke ovog rješenja dobrovoljno ne ukloni protupravno ostavljeno vozilo na javnoj površini, donijeti će se posebno rješenje o izvršenju rješenja putem treće osobe, na teret izvršenika.

Osim uređenja parkinga, cilj ove akcije je uvođenje reda i na samom parkingu, a koji je svojim dosadašnjim stanjem narušavao izgled Sutivana. S obzirom da se parking nalazi na glavnom ulazu u mjesto koje želi biti poželjna turistička destinacija, nadamo se pozitivnom rješenju ove situacije za opće dobro i zadovoljstvo sviju žitelja Sutivana, te vam unaprijed zahvaljujemo.

 

        OPĆINA SUTIVAN

KOMUNALNO REDARSTVO