021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Temeljem raspisanog Javnog Natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan na radno mjesto „Komunalni radnik“, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, objavljen kod nadležne službe za zapošljavanje dana 20. ožujka 2023. godine te provedenog postupka po predmetnom Oglasu, izabran je kandidat MILIVOJ MANOJLOV.