021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Temeljem raspisanog Javnog Natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan na radno mjesto „Komunalni radnik“, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 33/23 dana 30. ožujka 2023. godine te provedenog postupka po predmetnom Natječaju, izabran je kandidat EMANUEL ČENGIĆ.