021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

 

KLASA: 013-01/18-01/0003/4

URBROJ: 2104/18-01/1-18-00002

Sutivan, 18. listopada 2018. godine

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu i sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu

Temeljem odredbe članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština po pribavljenim prijedlozima općinskog, odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.

Odredbom članka 90. stavak 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) propisano je da sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću. Navedena odredba shodno se primjenjuje i na suce porotnike.

Suci porotnici za mladež, uz uvjete koje moraju ispunjavati suci porotnici, sukladno članku 41. stavku 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15)  imenuju se iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Sukladno svemu prethodno navedenom, Općina Sutivan ovim putem poziva sve zainteresirane kandidate,  koji ispunjavaju uvjete za imenovanje sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež, da podnesu svoje prijave na ovaj Javni poziv.

Prijave na ovaj Javni poziv, sa kratkim životopisom,  podnose se Povjerenstvu za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Sutivan, najkasnije do 30. studenoga 2018. godine, na adresu: Općina Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan ili osobno na protokol Općine Sutivan, na istoj adresi.

OPĆINA SUTIVAN