021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Još jedna lijepa vijest za Sutivan. Općina je napokon uspjela uknjižiti vlasništvo na središnjim stivanskim prakom na Blatu. To omogućava pokretanje projekta preuređenja parka, a dok se pravi projekt ne započne radi se na poboljšavanju izgleda parka. Komunalna trupa uvodi u park dva rasvjetna mjesta javne rasvjete kako bi park bio ugodniji za boravak u večernjim satima. Kada se započne sa izradom idejnog rješenja za preuređenje obavijestit ćemo vas o tome na našim stranicama.