021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

U tijeku je oblaganje kamenom sjeverne strane ceste od “Mlina” prema “Grginoj luci” u koju je početkom godine ugrađena kanalizacijska infrastruktura koja je na sebe priključila istočni dio mjesta. Uslijed tog zahvata došlo je i do proširenja prometnice i njenog ojačanja betonskim zidom prema moru koji se sada estetski dotjeruje. Pedviđena je i izgradnja “jerula” za sadnju novih stabala tamarisa umjesto starih koji su uklonjeni tijekom izgradnje kanalizacije.