021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan započela je sa uređenjem okoliša oko najveće stivanske gustride (vodosakupljališta) Lokvice. Uz gustridu u Likvi i Velu lokvu, te nekadašnju veliku gustridu iznad mjesta koja je pretvorena u vodospremu bila je važan izvor pitke vode za naše mjesto sve dok Brač nije dobio vodu iz rijeke Cetine. Potpuno obrasla i zaboravljena, Lokvica je dočekala svjetlije dane i nakon krčenja raslinja koje je sakrilo od pogleda zablistala je u punom sjaju. U planu je njeno ponovno stavljanje u funkciju vodosakupljališta čišćenjem prihvatnog kanala za oborinske vode, sanacija ogradnih zidova kao i njeno označavanje i aktiviranje kao potencijalnog izletišta, daleko pristupačnijeg od Vele lokve, također izuzetno lijepe lokacije nedaleko Golog brda u Sutivanu. Informirat ćemo vas o napredovanju radova na našim stranicama.