021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

TURISTIČKI  REZULTATI  OPĆINE SUTIVAN u prvih sedam mjeseci 2016.

Na području Općine Sutivan u prvih sedam mjeseci ove godine ostvareno je 6710 turističkih dolazaka i 51615 komercijalnih noćenja što oznaćava porast od 13,5% u dolascima i 4,3% u noćenjima u odnosu na prošlu 2015. godinu.

Tijekom srpnja u Sutivanu se odmaralo 5030 turista koji su ostvarili 40457 noćenja što čini porast od 18,8% u dolascima a 9% više u noćenjima u odnosu na 2015. godinu.

Ovi ohrabrujući trendovi pokazuju koliko Sutivan ulaže u marketing i u podizanje usluga u turizmu što rezultira sve većim brojem turističkih dolazaka.