021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Dugo očekivano uređenje naše mrtvačnice je konačno krenulo s uređenjem interijera, postavljanjem nove strujne instalacije, bojanjem vratiju te naravno, s postavljanjem rashladne komore za pokojnike TERMODOR – Rashladne komore za pokojnike.

Stijenke rashladne komore za pokojnike TERMODOR izolirane su sa EPS-A debljine 50 mm, a obloga je načinjena od plastificiranog čelićnog lima. Kapilarno-cijevni rashladni agregat ispunjen je rashladnim fluidom R 407 C. Temperatura u rashladnoj komori TERMODOR održava se između +3 i +7C, a namješta se pomoću regulacionog termostata sa digitalnim očitavanjem temperature.