021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Od datuma 12.10.2017. stupa na snagu novi raspored aktivnosti u sportskoj dvorani “Sokolana” koji je usklađen s javnim pozivom. Sukladno Pravilniku o korištenju sportske dvorane “Sokolana” prioritet korištenja imaju djeca iz dječjeg vrtića Sutivan i O.Š. Supetar (područna škola Sutivan) te sportske udruge koje su se javile na javni poziv. Pojedinci i skupine koji žele koristiti dvoranu u slobodnim terminima se moraju obratiti domaru gospodinu Frane Pivalica na mobitel 098/931-1476 te poštivati Kućni red.