021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Sa datumom 31.12.2023. brzobrodska linija Sutivan – Split – Sutivan je za sezonu 2023. prestala sa radom. Ukupno je prevezeno 19612 putnika. U periodu od 02.06.2023. do 01.10.2023. vozilo se svaki dan, dok od druge polovice listopada do kraja godine linija je bila aktivna vikendom.

Od uvođenja linije, 2020. godine, svake godine se povećavao broj linija na dnevnoj i godišnjoj razini te je intencija , da sa projektom produženja luke, linija bude svakodnevna na cjelogodišnoj razini, omogućavajući našim žiteljima lakšu, bržu i jednostavniju prometnu povezanost sa Splitom stvarajući pretpostavke za daljnji razvoj naše male zajednice.

Nakon odobrenog proširenja lučkog područja, čeka se pozitivna ocjena na elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Dogradnje luke otvorene za javni promet Sutivan kao jedna od zadnjih predradnji prije ishođenja građevinske dozvole i početka rada na projektu proširenja luke.

Predviđeni početak plovidbene sezone 2024. je u lipnju tekuće godine.