021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Ulica Ante Starčevića se privremeno i djelomično zatvara zbog građevinskih radova od 21.03.2018 (srijeda) do 30.03.2018. (petak). Pješacima i biciklistima će biti omogućen prolaz za cijelo vrijeme radova a za automobile će se cesta povremeno otvarati. Hvala na razumijevanju.