021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Gat unutar Luke Sutivan je, zbog nepovoljne pozicije naspram vjetrova, veoma oštećen. Stoga je Općina Sutivan ishodovala projektnu dokumentaciju za sanaciju gata. Tvrtka Obala d.o.o. izradila je glavni i izvedbeni  projekt . Vrijednost projekta iznosila je 62.375,00 kn, a trošak je snosila Općina Sutivan.

Temeljem projekta, a na osnovi provedene jednostavne nabave, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije je s tvrtkom Grom d.o.o. iz Zakučca Omiš, ugovorila “IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE GATA U LUCI SUTIVAN, O. BRAČ”. Vrijednost radova iznosi 308.166,25 kn sa uključenim PDV-om. Radovi počinju već sljedeći tjedan i a završetak istih se očekuje do početka turističke sezone.

Ovim projektom se provodi sanacija oštećenja na gatu. Najznačajnija oštećenja su registrirana uglavnom u vidu raspucale i ulegnute površinske obrade, porušene stepenice za prilaz moru te mjestimično nedostaju kamene obložnice. Radovi na sanaciji počinju uklanjanjem nadmorskog dijela gata u cijeloj širini gata te u dužini od cca 12 m. Po obodu gata postavit će se kamene obložnice i poklopnice prateći izvorni nagib gata. Isto tako se izvest će se nove kamene stepenice za pristup moru.

Vrijedno je spomenuti da je prošlogodišnja sezona naplate u luci Sutivan, unatoč pandemiji, bila rekordna. Naime, samo za komercijalne vezove uprihođeno je 135.000kn.

S ovim ulaganjem, sanacijom gata, također očekujemo odlične financijske rezultate.

Zahvaljujemo se Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije koja nas godinama prati u realizaciji naših zajedničkih projekata.