021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Dana 01.03.2018.godine (četvrtak) s početkom u 17:00 h u prostorijama Doma kulture u Sutivanu Doc.dr.sc. Mario Bjeliš (predstavnik Sveučilišta u Splitu) će održati predavanje o strategiji sprječavanja širenja i mjerama suzbijanja nametnika štitaste uši na temelju potpisanog ugovora o poslovnoj suradnji koa se temelji na sljedećim radnjama:
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora se obvezuje da će provesti aktivnosti praćenja širenja štetnog organizma na području općine Sutivan u zimskom razdoblju i vegetacijskoj sezoni tijekom 2018. godine te dostaviti podatke o rasprostranjenosti štetnog organizma i lokacijama na kojima su utvrđene zaražene biljke u općini Sutivan, dati preporuke i mišljenja koja se odnose na određivanje rokova suzbijanja i provođenje fitosanitarnih mjera s ciljem sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma na pojedinim kulturama, izraditi edukativni letak za privatne posjednike bilja koji će biti objavljen na web stranici općine Sutivan i održati stručna predavanja a u suradnji s Općinom Sutivan organizirati i provesti fitosanitarne mjere, uključujući i nabavku sredstava za zaštitu bilja na javnim površinama, sudjelovati u organizaciji provođenja fitosanitarnih mjera od strane privatnih posjednika bilja te voditi evidenciju o upotrjebljenim sredstvima za zaštitu bilja.
Na ovom linku: Strategija sprečavanja širenja Lindingaspis rosi možete preuzeti prezentaciju koja će detaljno objasniti dr.sc. Mario Bjeliš na predavanju.