021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Sinoć je pred prepunim auditorijem na Ljetnoj pozornici Kavanjin u Sutivanu održano predavanje o poznatoj stivanskoj legendi i predstavljanje ilustrirane „Priče o mački u kampanelu / The Cat in the Belfry“.  Domaćin događanja bio je ravnatelj Narodne knjižnice Sutivan Franjo Mlinac a gosti predstavljači bili su lingvistica i prevoditeljica Dunja Jutronić, član crkovinarstva i nositelj papinskog ordena “Pro ecclesia et pontifice” Roko Zuanić Anakleto, književnik i pjesnik Dražen Katunarić i recitator Nato Pivalica.

Tijekom zanimljive i zabavne večeri razotkrivena je tajna iza legende o mački u stivanskom zvoniku koja je potkrijepljena rezultatima istraživanja povijesnih izvora, novinskih i crkvenih arhiva. Publika je sudjelovala u predstavljanju najprije rješavanjem prigodnoga „psiho-testa“ a zatim glasanjem o vjerojatnosti četiri različite verzije nastanka te legende.

Poeziju posvećenu stivanskoj mački u kampanelu čitao je nadahnuto Nato Pivalica a Roko Zuanić ispričao je je iz prve ruke kako je došlo do toga da se kamena skulptura mačke postavi i ostavi trajno u stivanskom zvoniku. Dražen Katunarić analizirao je simboliku i mistiku mačke, njenu višeznačnost i povezivost sa sakralnim kao i transformaciju osjećaja Stivanjana prema priči o mački koja se kroz proteklih stotinu godina kretala od ljutnje i mržnje prema prihvaćanju i ljubavi. Dunja Jutronić pričala je o izazovima u prevođenju dijalektalnih izraza na standardni hrvatski jezik a zatim i prevođenju istih na engleski a sve je povezivao Franjo Mlinac prezentacijom povijesnih činjenica i dokumentarnih materijala na slajdovima.

U atriju Ljetne pozornice Kavanjin bila je postavljena izložba predivnih ilustracija slikara Dražena Jerabeka.