021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA-HCPHS i

SAVJETODAVNA SLUŽBA

 organiziraju predavanje na temu:

„Crna štitasta uš araukarije-potencijalna prijetnja bračkom maslinastvu“- doc.dr.sc.Mario Bjeliš

Predavanje  će se održati u ponedjeljak 13. studenoga  2017. godine u   Sutivanu, u Domu kulture ( Kala o konguli 2) s početkom u 18:30  sati.

„Područje koje je zaraženo je površine od oko 50 hektara, a prostire se na području Općine Sutivana. Najudaljeniji nalaz od samog žarišta u centru Sutivana udaljen je čak 500 metara i u tom slučaju se radi o zaraženim stablima maslina.“- doc. dr. sc. Mario Bjeliš