021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Podsjećamo, Općina Sutivan je Odlukom o socijalnoj skrbi koju je donijelo Općinskog vijeća na svojoj 13. sjednici („Službeni glasnik Općine Sutivan 13/22 od 12. prosinca 2022.) utvrdila visinu Pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 1.350,00 € (napominjemo da je dosadašnji iznos je bio 398,17 €).

Pravo na pomoć za novorođeno dijete (prvo dijete i svako daljnje novorođeno dijete) priznaje se roditeljima novorođenog djeteta, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1. Najmanje jedan roditelj je državljanin Republike Hrvatske,
  2. Najmanje jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište na području Općine Sutivan,
  3. Novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište na području Općine Sutivan.

Ukoliko drugi roditelj nema prebivalište na području Općine Sutivan, potrebno je dostaviti dokaz da od druge jedinice lokalne samouprave u kojoj ima prebivalište nije ostvario pravo na pomoć za novorođeno dijete.

Ovom Odlukom, kao i nizom ostalih mjera (izgradnja novog dječjeg vrtića, stipendije, projekt rekonstrukcije osnovne škole, uređenje igrališta…) Općina Sutivan nastoji ostvariti kontinuitet pozitivnih demografskih trendova u našem malom, lijepom i prosperitetnom Sutivanu.

Obrazac zahtjeva za ostvarenje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete 2023