021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

 

Zeleni Brač predstavlja program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom načinu gospodarenja otpadom. Nositelj projekta je Grad Supetar a općina Sutivan (kao i ostale općine na otoku Braču) je partner u projektu.

Grad Supetar potpisao je ugovor  sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o provedbi   zajedničkog projekta JLS otoka Brača,  izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom „Zeleni Brač – edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču“, vrijednosti 299.490,00  kuna. Gradu Supetru, koji je nositelj projekta odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 254.566,50 kuna, a preostali iznos sredstava točnije  44.923,50 kuna financirat će Grad Supetar i općine otoka Brača sukladno potpisanome sporazumu u udruživanju u projekt .

Provedba projekta  “Zeleni Brač – edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” predstavlja nastavak uspješne suradnje bračkih općina te Grada Supetra na pitanju zaštite okoliša te gospodarenja otpadom na otoku Braču, kao i nastavak hvaljenog projekta „Zeleni Brač“ kojeg je 2014. godine financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt će zajednički provoditi sve bračke općine i Grad Supetar, kako bi se projektnim aktivnostima obuhvatila baš sva mjesta na otoku Braču te tako omogućila i ravnopravnost svih otočana u pristupu informacijama o gospodarenju otpadom.

Ciljevi projekta su (1) utjecati na smanjenje ukupne količine proizvedenog otpada na otoku Braču odnosno spriječiti nastanak otpada; (2) informirati otočane o odvojenom prikupljanju otpada te posljedično povećati količinu odvojeno prikupljenog otpada; (3) razviti svijest o održivom gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša; (4) promovirati recikliranje, odnosno ponovnu upotrebu predmeta.

Ovi ciljevi postići će se kontinuiranim, pravovremenim i prilagođenim komuniciranjem s ciljanim skupinama.

O samim detaljima provedbe projekta, javnost će pravovremeno biti obavještena.