021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Postupak izdavanja propusnica za ulazak i izlazak s područja Općine Sutivan

Stožer civilne zaštite Općine Sutivan od 10. svibnja 2020. godine izdaje propusnice za ulazak i izlazak s područja Općine Sutivan, iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnju hrane i osnovnih potrepština.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SUTIVAN IZDAJE PROPUSNICE SAMO ZA KRETANJE UNUTAR PODRUČJA OTOKA BRAČA, DOK JE ZA IZDAVANJE PROPUSNICA U SVRHU KRETANJA PREMA KOPNU NADLEŽAN KRIZNI STOŽER OTOKA BRAČA KOJI MOŽETE KONTAKTIRATI PUTEM WEB STRANICE www.propusnice.com ili na mob: 097/651-9550.

  1. POSTUPAK PREDAJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PROPUSNICA

Obrazac zahtjeva za izdavanje propusnice koji je dostupan na web stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr i facebook stranici Općine Sutivan, potrebno je popuniti i dostaviti Stožeru civilne zaštite Općine Sutivan, najkasnije 24 sata prije planiranog izlaska sa područja Općine Sutivan i to na jedan od sljedećih načina:

– putem e-mail adrese: valerio.radmilovic@gmail.com,

– neposredno, prema dogovoru  ispred Općine Sutivan od 08h – 13h.

*Oni koji nisu u mogućnosti predati zahtjev na prethodno opisane načine, zahtjev mogu predati usmeno- telefonskim putem na telefonski broj: 021/638-357.

  1. POSTUPAK PREUZIMANJA PROPUSNICA

  1. neposredno preuzimanje, prema dogovoru  ispred Općine Sutivan od 08h – 13h ili

  2. najjednostavniji način: poslat ćemo vam je putem poruke (prema dogovoru na WhatsApp, MMS, Viber, e-mail…). Takva propusnica se ne mora ispisivati / printat već se samo kao slika u mobitelu pokaže policajcu na upit.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SUTIVAN