021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan je postavila dva pontona s namjenom sunčališta s skakaonicom na plažama Lučica i Majakovac. Ponton većih gabarita (23 m2) je nabavljen te će se postaviti na plaži Likva s namjenom podrške za školu plivanja i vaterpolo utakmica. Ova nabava pontona se nastavlja na prošlogodišnji projekt oplemenjivanja plaža u Sutivanu po kojem su postavljeni pontoni na plažama Bunta i Bistrica.

Ukupna vrijednost nabave dva manja pontona i jednog većeg je 44.475,00 €.

Projekt je sufinanciran od strane Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 30.526,25 €.

Zahvaljujemo se Splitsko-dalmatinskoj županiji koja nas prati u realizaciji našeg zajedničkog projekta.